QUICK MENU

서브 메뉴

청춘일상

공지사항
마인드링크일정
마인드링크앨범
보도자료
자료신청
워크숍 신청
기관방문신청
기관방문신청확인

 • 전화번호

  (062) 267-3120
 • 팩스번호

  (062) 267-3122
 • 운영시간

  AM 09 : 00 - PM 06 : 00

  점심시간

  PM 12 : 00 - PM 13 : 00
마인드링크앨범
청춘일상마인드링크앨범
 • 전북광역 정신건강복지센터 기관방문

 • 작성자 : 류상운 작성일 : 2022-04-26 조회수 : 73

KakaoTalk_20220421_150341276.jpg

 

                                               2022.04.21 전북광역 정신건강복지센터 선생님들의 기관방문이 있었습니다.

04

 


 

 • 수정 삭제
 • 글쓰기 목록